Systeemtherapie

Systeemtherapie gaat ervan uit dat denken, voelen en gedrag ook vanuiit de omgeving wordt getriggerd. Daarom richt deze behandelvorm zich niet op het individu, maar op de context en het netwerk waarbinnen die functioneert, zoals gezin, familie, buurt, school, werk.
Beroepsverenigingen in Nederland:
Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapeuten