Shiatsu

Close up van het gezicht van de cliënt,  waarbij de shiatsu behandelaar de duimen op elkaar op het voorhoofd van de cliënt drukt.Copyright: Helma SomsenShiatsu (shi = vinger, atsu = druk) is een massagetherapie, gebaseerd op westerse kennis over anatomie en fysiologie en op oosterse therapievormen. 
Bij Shiatsu worden de duimen, handpalmen, en vingers gebruikt om druk uit te oefenen op bepaalde plaatsen op het lichaam. Hierbij wordt het eigen lichaamsgewicht gebruikt om druk uit te oefenen.
Shiatsu wordt toegepast om ziekten te voorkomen maar ook om lichamelijke en mentale klachten te verhelpen.
Beroepsverenigingen in Nederland:
Vereniging voor Iokai-Shiatsu Therapeuten