RET (Rationeel Emotieve Therapie)

RET is een vorm van cognitieve gedragstherapie. Volgens RET zijn het niet de problemen zelf die het ons zo moeilijk maken, maar de manier waarop we tegen deze problemen aankijken. 
Door oefening kunnen de overtuigingen en labels die we aan gebeurtenissen en emoties toekennen worden veranderd, zodat ze beter op de feitelijke situatie slaan. De gevoelens van ontreddering, angst, woede, schaamte, minderwaardigheid die bepaalde gebeurtenissen kunnen geven kunnen zo worden verzacht, gerelativeerd.