Reïncarnatietherapie

Het uitgangspunt van de reïncarnatietherapie is dat we allemaal, niet alleen in ons huidige leven, maar ook in vorige levens ervaringen hebben opgedaan die ons nu nog beïnvloeden.
In een lichte trance wordt de cliënt geholpen zich open te stellen voor de herinneringen uit die vorige levens. Onder begeleiding worden bepaalde gebeurtenissen en emoties opnieuw ervaren, om zo angsten los te kunnen laten of tot inzichten en een groter zelfbewustzijn te komen.
Beroepsverenigingen in Nederland:
NVRT Nederlandse Vereniging van Reïncarnatietherapeuten