Reading

Een reading is, kort gezegd, een algemene term voor de interpretatie die een spiritueel werker/helderziende/medium geeft aan de informatie die hij of zij over jou ontvangt.

Een reading kan op verschillende manieren gebeuren. Iedereen 'leest' het beste op zijn eigen manier. Het koffiedik, de kaarten en de kristallen bol zijn net als handlezen oude bekenden, maar ook het werpen van stenen of kettingen zijn manieren om de informatie te kanaliseren.
Belangrijk is dat deze manieren slechts een houvast zijn, een opening bieden, een kanaal vormen.

Soms gebruikt een reader alleen het 'kijken', 'voelen' of 'luisteren' zelf: het lezen van de aura of communiceren met omringende helpers/gidsen door er gewoon even goed voor te gaan zitten.Een reading kan ondersteuning bieden wanneer je op je pad bent vastgelopen. Het kan je helpen je bewust te worden van patronen die jou tot nu toe hebben belemmerd, of van gebeurtenissen in het verleden die aandacht nodig hebben. Ook kun je een reading krijgen wanneer je wil weten hoe bepaalde levenskeuzes in de toekomst voor jou waarschijnlijk uit zullen pakken. Maar het gaat er uiteindelijk wel om dat jij inzicht krijgt in de situaties in je leven, dat het jou helpt in je persoonlijke ontwikkeling.

Een reading kan heel algemeen zijn, maar kan ook heel specifieke antwoorden geven op concrete vragen. Dat verschilt per persoon die de reading geeft.

Het is aan te raden om, voor je een serieuze reading gaat ontvangen, eerst persoonlijk kennis te maken met degene die jou die reading gaat geven. Vertrouw op je eigen 'gut-feeling': bij twijfel niet doen. Iemand kan helemaal perfect zijn voor je beste vriend, maar voor jou heel onprettig voelen. Een reading is een persoonlijke interactie en je mag daarbij je grenzen aangeven.