Quantum Touch

Quantum Touch is een hands-on energy healing methode. De nadruk bij de basistechniek ligt op ademhaling en lichaamsbewustzijn. Waar de behandelaar bijvoorbeeld bij reiki slechts fungeert als een 'doorgeefkanaal' voor de energie, verhoogt deze bij Quantum Touch actief de eigen trillingsfrequentie. Volgens de theorie resoneert de ander zijn of haar energie mee naar een hogere trilling, en hierdoor kan het genezingsproces worden versneld.

Quantum Touch wordt met name onder andere toegepast bij stress, depressie, pijn, gewrichts- en skeletproblemen, botbreuken. Zie ook Quantum Allergy.