Psychodrama

Psychodrama is een groepsgerichte psychotherapie, waarbij, zoals de naam al zegt, gebruik wordt gemaakt van zelfexpressie via stem- en lichaamsgebruik.

De praktische oefeningen tijdens de sessies vinden plaats volgens een vaste structuur, waarbij er beurtelings één deelnemer centraal staat.

De therapie is geschikt voor mensen die zijn vastgelopen in processen zoals persoonlijkheidsontwikkeling, rouw en traumaverwerking.
Beroepsverenigingen in Nederland:
VvP - Vereniging voor Psychodrama