Psychoanalytische Therapie

Psychoanalytische Therapie of Psychoanalyse is een vorm van psychotherapie. De grondleggers van deze vorm waren Freud en Jung.
In de psychoanalytische therapie wordt het psychisch lijden in verband gebracht met de levensgeschiedenis waarin zich bepaalde patronen herhalen. 
Daarnaast is het uitgangspunt dat ons psychisch lijden ontstaat door een min of meer conflicterend samenspel van innerlijke krachten zoals het Freudiaanse agressie- en seksualiteitbeginsel.
 De psychotherapeut zoekt naar onbewuste, onderliggende ontstane patronen die ons leven en onze relaties in het hier en nu beïnvloeden.

Beroepsverenigingen in Nederland:
NVPA - Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse