Privacy Statement

Op Heelhulpje staan persoonsgegevens. En er zijn wetten om die gegevens te beschermen. Hieronder vind je de informatie over de manier waarop op Heelhulpje.nl met jouw persoonsgegevens wordt omgegaan.

INLEIDING
Heelhulpje.nl gaat zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens op de site en handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

VERZAMELING EN GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Behandelaars
Om een zo compleet en onafhankelijk mogelijk bestand te creëren, verzamel ik zelf de praktijkgegevens van de behandelaars van alternatieve/complementaire geneeswijzen. Behandelaars presenteren zich al via internet, op visitekaartjes en in persoonlijk contact, en op Heelhulpje.nl worden zijn deze gegevens verzameld en gedeeltelijk gepresenteerd. De bedoeling is om met de gepresenteerde gegevens de bezoeker van de site zo goed mogelijk van dienst te zijn in zijn of haar zoektocht naar een passende behandelaar. De onderstreepte gegevens worden gepresenteerd in de lijst met zoekresultaten, voor de presentatie van de overige gegevens geeft de behandelaar zelf expliciet toestemming door het formulier ‘Profiel behandelaar’ in te zenden.

PERSOONSGEGEVENS:
voornaam of voorletters, tussenvoegsel, achternaam.

PRAKTIJKGEGEVENS:
praktijknaam, pand/overkoepelende organisatie (indien van toepassing), praktijkadres, postcode, stadsdeel, plaats, telefoon, website, emailadres.

OVERIGE PRAKTIJKGEGEVENS:
beroepsvereniging, praktijk rolstoeltoegankelijk, openingstijden (ook 's avonds/in het weekend), taal (tijdens behandelingen), behandeling thuis, behandeling op afstand, ruimte(s) te huur, webshop (Heelhulpje kan u helpen uw producten te promoten), aanbod workshops, cursussen, overige activiteiten, behandeling op basis van ruil/uitwisseling, behandeling tegen betaling.

BEHANDELMETHODEN, SPECIALISATIE/ERVARING

EN VERDER:
door de behandelaar geuploade foto van de behandelaar of diens praktijk, en door de behandelaar geuploade tekst.


Alle behandelaars die op de website worden genoemd, worden per email of telefonisch op de hoogte gebracht van de getoonde informatie. Zij krijgen de mogelijkheid om de getoonde gegevens te allen tijde aan te passen. Alle hierboven genoemde informatie kan op de website worden getoond, tenzij de behandelaar expliciet aangeeft hier niet achter te staan.


Betalingsgegevens
De gegevens die de behandelaar verzendt ten behoeve van de betaling van het jaarabonnement worden slechts voor administratieve doeleinden gebruikt en nergens op de website gepresenteerd.

Cliënt Evaluaties
Naam (optioneel) – wordt niet getoond op Heelhulpje.nl
Emailadres (en IP adres) – wordt niet getoond op Heelhulpje.nl
De ingezonden waardering - waarderingen worden voor plaatsing getoetst aan de Regels voor feedback en taalgebruik.
Heelhulpje biedt de cliënten de mogelijkheid om een waardering te plaatsen van hun ervaring bij een behandelaar. Consumenten hebben behoefte aan de ervaringen van anderen in het vinden van een behandelaar die bij hen past. Bovendien krijgen behandelaars via deze weg tips aangereikt ter verbetering van hun praktijk. Behandelaars hebben de mogelijkheid op de waardering te reageren. Deze reactie wordt ook voor plaatsting aan de gedragsregels getoetst.
Het e-mailadres (en eventueel het IP-adres) van een ingezonden waardering wordt ook gebruikt ter verificatie van de herkomst van de waardering en – indien gewenst! – voor het tot stand brengen van persoonlijk contact tussen de inzender en de behandelaar.

Ingezonden teksten
Naam (optioneel, wordt bovendien alleen op de website geplaatst indien
gewenst)
Emailadres (IP adres)
Ingezonden teksten, zoals artikelen en reacties op artikelen, worden voor
plaatsing getoetst aan Heelhulpjes gedragsregels.
Het emailadres wordt gebruikt voor eventueel redactioneel overleg met de inzender en, indien gewenst, voor het verzenden van de nieuwsbiref (HeelMail).

Nieuwsbrief
Emailadres (IP adres) Het emailadres van degenen die zich hebben aangemeld voor de nieuwsbrief wordt in principe slechts gebruikt om de nieuwsbrief naartoe te zenden. Na opzegging wordt het emailadres verwijderd uit de database.

Overige
De persoonsgegevens kunnen worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
• het (technisch) mogelijk maken van de dienstverlening op de website
• de verdere ontwikkeling en verbetering van Heelhulpje.nl
• het doen van marktonderzoek
• ten behoeve van de beveiliging van de website Heelhulpje.nl en het tegengaan van misbruik daarvan.

Klikgedrag
Op Heelhulpje.nl worden op anonieme basis algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van heelhulpje.nl te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om de informatie op Heelhulpje.nl meer gericht aan te passen aan de vraag van de bezoeker.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De website vertrekt in principe geen gegevens aan derden.
Uw gegevens kunnen uitsluistend aan derden worden verstrekt indien:
• deze verstrekking noodzakelijk is op basis van wettelijke verplichtingen
• deze verstrekking noodzakelijk is ter bescherming van de persoonlijke veiligheid van klanten en gebruikers van Heelhulpje.nl

COOKIES
Op Heelhulpje.nl wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met een pagina van de website wordt meegestuurd en via uw browser op de harde schijf van uw computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen.
Bij geen van de cookies maakt Heelhulpje.nl gebruik van uw gegevens, behalve die nodig zijn voor het optimaal functioneren van de website.

Google Analytics
Heelhulpje maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De verkregen informatie wordt, samen met het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar Google - en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe Heelhulpje.nl gebruikt wordt, om rapporten over Heelhulpje.nl aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wordpress en plugins
Wordpress en de plugins maken gebruik van cookies om de functies op de website website optimaal te laten werken.

INZAGE EN RECHT VAN VERBETERING
Je kunt als behandelaar de gegevens die Heelhulpje.nl van jou heeft verzameld altijd inzien, en ze aanpassen via het formulier behandelaar.
Mocht je het emailadres willen wijzigen waar je je nieuwsbrief ontvangt, of waarmee je anderszins contact met Heelhulpje hebt, dan kun je een email sturen naar admin@heelhulpje.nl.
Mocht je niet willen dat je als behandelaar op de website staat vermeld, en dat je gegevens niet op Heelhulpje.nl worden gepubliceerd, dan kunt je dit aangeven door een email te sturen naar admin@heelhulpje.nl. Je wordt dan direct van de lijst verwijderd.
Wanneer je geen nieuwsbrief meer wenst te ontvangen, dan kunt je dit aangeven door een email te sturen naar admin@heelhulpje.nl. Je wordt dan direct van de mailinglist verwijderd.

BEVEILIGING
Bij de verwerking van persoonsgegevens handhaaft Heelhulpje te allen tijde een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

PRIVACY STATEMENT VAN DERDEN
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met heelhulpje.nl zijn verbonden. Heelhulpje aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met uw persoonsgegevens. Heelhulpje adviseert daarom om je altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid op de betreffende websites.

WIJZIGINGEN
Onderhavige privacyverklaring kan worden gewijzigd. De meest actuele versie van de privacyverklaring is steeds te vinden op Heelhulpje.nl. Heelhulpje adviseert dan ook de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan Heelhulpje verstrekt.

VRAGEN
Heelhulpje helpt je graag verder als je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van de Privacy Statement.


De laatste wijziging van dit Privacy Statement was op 30 oktober 2015.