Oplossingsgerichte Therapie

opossingsgerichte-therapieCopyright: Helma SomsenOplossingsgerichte Therapie is een vorm van psychotherapie, die meestal maar zo'n 5 sessies in beslag neemt. De therapie richt zich niet op de problemen, maar op wat de cliënt wíl.
Eerst wordt ervoor gezorgd dat de cliënt inziet dat het probleem waar hij of zij voor komt er niet altijd is, en wordt er gekeken naar de situaties waarin het probleem nauwelijks of niet speelt: 'waar zit je kracht'?
Onder begeleiding van de therapeut gaat de cliënt vervolgens zelf op zoek naar manieren om het gewenste doel te bereiken. Dat gebeurt met behulp van visualisaties ('hoe zou het zijn als je je doel hebt bereikt?')
Tussen de sessies krijgt de cliënt opdrachten mee, die gericht op activering.

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de therapie de cliënt in zijn of haar eigen kracht is gaan staan, en gereedschap heeft meegekregen om toekomstige problematische situaties te lijf te gaan.