Medulla en Pijnappelklier Activatie

Medulla en Pijnappelklier Activatie is een vorm van energiewerk. De methode wordt ervan uitgegaan, dat er zich een kalklaag rond de pijnappelklier bevindt, die kristallen bevat. Wanneer die kristallen worden geactiveerd, werken ze als een antenne, waardoor men makkelijker zou kunnen intunen op het fijnstoffelijke.
De Medulla en Pijnappelklier Activatie is dus bedoeld om mensen te helpen intuïtiever en helderziender/-voelender te worden, ook ten opzichte van zichzelf en hun eigen (spirituele) leerproces, talenten en gaven.