Life Between Lives

Life Between Lives is een regressiemethode, ontwikkeld door Michael Newton.
Uitgangspunt is, dat een ziel telkens weer opnieuw geboren wordt om zich te kunnen ontwikkelen.

Hypnose en regressie kunnen je helpen om ervaringen uit vorige levens opnieuw te herinneren. Dit kan inzichten geven in - en richting geven aan - je huidige leven.

Tijdens de Life Between Lives sessie ga je echter niet terug naar een vorig leven, maar naar de periode voor je in dit leven werd geboren. Een soort tussenfase. In die fase is het makkelijker om helderheid te krijgen over je diepste levensvragen, je levensdoelen en ontwikkelingsknooppunten.

Life Between Lives sessie worden onder andere toegepast bij levensvragen en problemen met zingeving.