Lenormand Reading

lenormandLenormand Readings zijn, net als de Tarot, een vorm van divinatie of orakelen (zogenaamde 'waarzeggerij'). De kaarten die worden gebruikt zijn genoemd naar Madame Lenormand, zij was een beroemd orakel in het Parijs van de 19e eeuw.

Op de kaarten vindt men symbolen zoals de slang, de sleutel, de bloemen, het schip. Maar ook de kleuren, nummers en natuurlijk de ligging hebben hun eigen betekenis.

Er kunnen verschillende aantallen kaarten worden gelegd. De kleinste legging bestaat uit drie kaarten. Voor de grootste worden alle 36 kaarten gebruikt.