Integratieve Therapie

Integratieve Therapie is een gesprekstherapie, waarbij actief wordt onderzocht in hoeverre je ervaringen, gedachten, behoeftes en verwachtingen uit het verleden projecteert op het heden. Stap voor stap kom je zo realistischer in het hier en nu te staan, waardoor je je vrijer, volwassener en machtiger gaat voelen.