Hypnotherapie

hypnotherapieAfbeelding: Nathalie van WeesHypnose is een bewustzijnstoestand waarbij de cliënt diep ontspannen en volledig geconcentreerd is. Een trance-toestand die je bijvoorbeeld ook kunt ervaren tijdens het lezen van een boek. De hypnotherapeut gebruikt deze trance om problematische gevoelens en gedragingen van een cliënt te helpen veranderen.

De cliënt neemt hier, hoewel in een trance, tegenwoordig een vrij actieve rol bij in, en de therapie wordt vaak gebruikt in combinatie met andere behandelvormen, zoals cognitieve gedragstherapie en EMDR en Suggestietherapie.

Beroepsverenigingen in Nederland:
Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten