Gestalt Therapie

gestalt-therapieCopyright: Helma SomsenHoe iemand spreekt, kijkt of zich terugtrekt zegt veel over hoe hij contact maakt met de ander en wat er daarin misloopt. Er wordt gewerkt met het lichaam, indrukken, ervaringen, emoties, beelden, fantasieën en gedachten. Een Gestalttherapeut verwoordt, net als de cliënt, wat hij ziet en voelt. De cliënt wordt dus in het hier en nu begeleid, er wordt niet geanalyseerd maar open gesproken over wat er op dat moment speelt, en geëxperimenteerd om het gedrag en de emoties van de cliënt te beïnvloeden.
Beroepsverenigingen in Nederland:
NBGT - Nederlandse Beroepsvereniging van Gestalt Therapeuten
NVAGT - Nederlands Vlaams Associatie Gestalttherapie en Gestalttheorie