Gedragstherapie

Gedragstherapie richt zich op gedragsverandering, en poogt dit middels verschillende technieken te bereiken. Om ongewenst gedrag (bijvoorbeeld overeten) te veranderen, wordt er eerst gekeken naar datgene dat het gedrag veroorzaakt, de zogenaamde ‘prikkel’, die vaak een emotie is (bijvoorbeeld woede). Het gedrag waarmee de client gewend is te reageren op die specifieke prikkel (het aanschaffen en verorberen van een grote hoeveelheid suiker en/of vet) kan worden aangepast zodra de client inzicht heeft in de prikkels en voldoende prikkels krijgt (zoals een beloning) om ander gedrag te vertonen.
De gedragstherapie op zich is in de afgelopen decennia zich gaan mengen met vele andere therapievormen, zoals de Cognitieve Therapie en Gestalttherapie.
Beroepsverenigingen in Nederland:
VGCt - Vereniging voor Gedragstherapie - www.vgct.nl