Regels voor feedback en taalgebruik

De gedragsregels die je hieronder vindt, worden niet alleen toegepast op de reviews, maar op alle communicatie tussen gebruikers op de website.

Het doel van de reviews is om andere bezoekers van de website te helpen bij het vinden van een behandelaar die bij hen past. Ook kan de feedback bijdragen aan de verbetering van de praktijk van de behandelaar.

Reviews zijn alleen bruikbaar als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, ik noem ze 'feedbackregels'. De feedbackregels zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat zowel de andere gebruikers als de behandelaars zelf iets aan jouw review hebben.

Wanneer jouw review aan deze feedbackregels voldoet, dan wordt ie geplaatst. Zoniet, dan laat ik je weten waar de tekst moet worden aangepast om te kunnen worden geplaatst.

1. De behandeling waar je review over gaat heeft minder dan vier jaar geleden plaatsgevonden.
2. De punten die je een behandelaar toekent, licht je toe in het tekstvakje. Heb je een negatieve beoordeling gegeven? Dan leg je zo concreet mogelijk uit waaróm je ontevreden bent.
3. Je schrijft alleen over wat je zelf hebt ervaren, niet over wat je van een ander hebt gehoord.
4. Je plaatst niet twee keer dezelfde review.
5. De tekst bevat geen hoofdletters of meerdere uitroeptekens achter elkaar.
6. De tekst bevat geen scheldwoorden, godslastering of oproep tot actie. In de tekst staan geen negatieve uitingen over iemands afkomst, seksuele geaardheid, uiterlijk, levensovertuiging, geloof, politieke voorkeur, geslacht of andere dergelijke discriminerende zaken.
7. De tekst beschrijft feiten en ervaringen en geen vermoedens. Verdenkingen van strafbare feiten zoals fraude, mishandeling en oplichting worden niet geplaatst.
8. Voor  serieuze/ernstige klachten, of bij vermoeden van een misdrijf, of wanneer je na je contact met de behandelaar nog het gevoel hebt dat het niet 'klaar' is, verwijs ik je door naar de Klachtencommissie Alternatieve Geneeswijzen. Die kunnen je verder helpen met de te nemen stappen.
9. Een review mag geen persoonlijke gegevens bevatten, zoals je
naam, e-mail, telefoonnummer of adres. Zet er ook geen reclame, spam en links
naar andere websites.

Als jouw review niet aan de voorwaarden voldoet
Wanneer de review die je hebt geschreven niet voldoet aan de feedbackregels, dan krijg je
bericht. Je kunt dan je review aanpassen, zodat ik hem kan plaatsen. Ik laat het je ook weten waneer de behandelaar op jouw review heeft gereageerd.

Wanneer de behandelaar contact met jou op wil nemen
Behandelaars zijn vaak erg geïnteresseerd in de feedback van hun cliënten: ze kunnen er veel van opsteken als ze weten wat niet goed bevalt, en wat juist goed heeft gewerkt. Daarom kan het, dat zij of hij contact met je wil opnemen aan de hand van jouw review.

Heelhulpje deelt jouw persoonsgegevens niet met derden. Daarom zal ik je zelf laten weten als de behandelaar contact met jou zoekt. Het is aan jou om daar dan op in te gaan.

Wanneer je je waardering aan wil passen
Na plaatsing kunt je je waardering niet aanpassen. Je kunt een behandelaar wel een nieuwe waardering geven, mits het niet om een kopie van de vorige gaat.

Wanneer je je waardering wilt verwijderen
Mocht je je waardering verwijderd willen hebben, neem dan contact met me op. Door een waardering op Heelhulpje.nl te plaatsen stem je in principe wel op voorhand onvoorwaardelijk en eeuwigdurend in met genoemd gebruik van je waardering.
Heelhulpje plaatst zelf de waarderingen niet buiten de website.

Heelhulpje kan de gedragsregels te allen tijde aanpassen.

De laatste wijziging van deze gedragsregels zijn gedaan op 14 oktober 2015.