Fysiotherapie

Fysiotherapie wordt vooral ingezet om het lichaam te helpen beter te functioneren wanneer er blessures of kwetsuren zijn, of bij een chronische aandoening. Ook is de therapie gericht op pijnvermindering.
Dat gebeurt op verschillende manieren: door oefentherapie (bewegingen), massagetherapie en fysische therapie, waarbij gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld warmte, kou of ultrasone apparatuur om het lichaam aan te zetten tot zelfgenezing.


Beroepsverenigingen in Nederland:
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie - KNGF
Verder bestaan er beroepsverenigingen voor diverse specialisaties, al dan niet erkend door de KNGF.