Formulier voor herroeping

charlie4fuckyeahchaplin.tumblr.com

Lees, voordat je onderstaand formulier invult, eerst aandachtig de Algemene Voorwaarden door.

Het onderstaand formulier kun je gebruiken om de overeenkomst te herroepen die je met Heelhulpje bent aangegaan.
Copy-paste het formulier in je email of brief en vul verder in wat van toepassing is voordat je het naar Heelhulpje verzendt.

Formulier van herroeping

Aan: Heelhulpje
James Cookstraat 6 II, 1056 RZ Amsterdam
admin@heelhulpje.nl

Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]

[Adres consument(en)]

[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.