Familieopstellingen

De ‘Familieopstellingen’ (Oorspronkelijk: Familienaufstellung) is een vorm van systeemgerichte psychotherapie. De therapie bestaat uit een of meerdere groepssessies, waarbij familiewortels of banden worden ontward zodat zij niet langer een belemmering vormen voor de persoonlijke ontwikkeling van de hulpvrager.
Uitgangspunt hierbij is dat onuitgesproken en onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden van ouders (of diens ouders, enzovoort) worden overgedragen op het kind, dat hiermee ze erg kan worden belast dat het zijn of haar welzijn belemmert.
Tijdens de sessie worden de families en de knelpunten neergezet, opnieuw ‘uitgespeeld’, om zo te kunnen worden verwerkt en/of opgelost.

De opstellingen worden tegenwoordig behalve op families ook op andere situaties en groepen toegepast zoals geboorteopstellingen en organisatieopstellingen.