Energetische Therapie

Energetische Therapie kent vele vormen, waaronder magnetiseren. Er wordt meestal mee bedoeld dat er door middel van handoplegging en/of strijkende bewegingen over het lichaam of delen ervan universele helende energie wordt overgebracht op de cliënt.

Universele helende energie volgt intentie, en heeft een eigen intelligentie. Het gaat naar die plaatsen in het systeem waar blokkades opgeheven mogen worden, zodat het zelfherstellend vermogen van de cliënt weer op gang kan worden gebracht.

Energetische Therapie of magnetiseren is een van de oudste vormen van handoplegging. Vrijwel iedereen plaatst zijn of haar hand op een pijnlijk lichaamsdeel. Aandacht en aanraking zijn natuurlijke manieren om pijnklachten te verminderen, en magnetiseurs zien handoplegging als niets meer dan een bewuste - en daardoor versterkte - versie hiervan.