EFT (Emotional Freedom Technique)

EFTAfbeelding:psycho-consult.nlEFT (Emotional Freedom Technique) is afgeleid van de acupressuur, en maakt gebruik van specifieke drukpunten in het lichaam. Het doel van de behandeling is om de emotionele lading van herinneringen en lichamelijke pijnen te neutraliseren.
In de EFT wordt ervanuit gegaan dat er in meerdere of mindere mate een weerstand bestaat tegen genezing, en dat deze weerstand door middel van het uitspreken van een liefdevolle affirmatie kan worden opgelost. Tijdens het uitspreken van de affirmatie wordt dan gewreven of geklopt of specifieke punten in het lichaam. Vervolgens wordt de klacht door middel van de kloptechniek op diverse punten behandeld.