EMDR

Bij EMDR helpt de behandelaar de client door tijdens het verwerken van het trauma de vingers  voor diens ogen heen en weer te bewegen. Copyright: Helma SomsenEye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een kortdurende behandelmethode om akelige ervaringen te verwerken. Deze therapie is bedoeld voor mensen die blijvende klachten hebben na het meemaken van ingrijpende gebeurtenissen. EMDR is inmiddels een algemeen aanvaarde techniek, hoewel nog altijd niet precies duidelijk is hoe deze werkt.
Tijdnes een EMDR behandeling keert de client onder begeleiding terug naar de ervaring. De zintuiglijke focus van de cliƫnt beweegt daarbij heen en weer, omdat ze de vinger van de begeleider volgt, of omdat ze een koptelefoon opheeft, met piepjes die om de beurt rechts en links te horen zijn.
Het effect van EMDR is dat de ervaring zelf nog helder in het geheugen is, maar dat de hevige emoties en angsten die eraan gekoppeld waren verdwenen zijn.
Beroepsverenigingen in Nederland:
EMDR - Vereniging EMDR Nederland