Droomanalyse

DroomanalyseImage: Jeremiah Morelli - morjers-art.deDoor middel van droomanalyse kan het onderbewustzijn worden doorgrond en kan informatie over verborgen problemen aan de oppervlakte komen. Droomanalyse wordt wel toegepast ter ondersteuning bij counseling, hypnotherapie, regressie en andere therapievormen.

De droomanalyse is een belangrijk aspect van de nalatenschap van Freud en Jung, maar is zo oud als de mens zelf en wordt dus ook buiten het psychoanalytisch kader toegepast. Sjamanen overal ter wereld werken met de informatie die hen in dromen wordt geopenbaard.