Dramatherapie

dramatherapieAfbeelding: bvct-abat.beBij dramatherapie wordt gebruikt gemaakt van verschillende theaterwerkvormen en expressietechnieken zoals bijvoorbeeld rollenspellen, maskers, improvisatiespel, theaterteksten, regisseren, gedichten en decors.
De dramatherapeut zet deze technieken bewust in om een acceptatie- en/of veranderingsproces op gang te brengen.
 Op een ‘speelse’ manier en in een veilige setting je problemen aan aanpakken kan je helpen er op een andere manier tegenaan te kijken. Ook kun je zo met je nieuwe ideeën over je reacties en je gedrag oefenen en experimenteren.
Beroepsverenigingen in Nederland:
NVD - Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie
FVB - Federatie Vaktherapeutische Beroepen