Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene
informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze
website worden ontleend. Hoewel Heelhulpje zorgvuldigheid in acht
neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en
daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden,
kan zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en
actualiteit van de geboden informatie. Heelhulpje's zoekfunctie doet geen uitspraken over de werking van de beschreven behandelmethoden, alleen over de algemene toepassing ervan.

Ik hoop dat je iets hebt aan de zoekfunctie. Meld vooral een behandelaar aan, zeker wanneer je deze bij anderen wilt aanbevelen - of juist niet!

Het is raadzaam voor de gebruiker om informatie op internet altijd zelf te dubbelchecken. Wat er staat kan verouderd, of gewoon onjuist zijn. Zo is het bijvoorbeeld goed om altijd even na te gaan bij een beroepsvereniging, of de betreffende behandelaar daar inderdaad nog bij is aangesloten en nog voldoende gekwalificeerd en verzekerd is. Zo voorkom de gebruiker zelf later ook problemen bij de ziektekostenverzekering.

Heelhulpje garandeert niet dat de website foutloos of
ononderbroken zal functioneren. Heelhulpje wijst iedere
aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid,
actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik
van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Heelhulpje heeft slechts een adviserende rol en is niet verantwoordelijk voor enige schade die de gebruiker van de website kan lijden door het gebruik van de door Heelhulpje gepresenteerde informatie en diensten.

Heelhulpje is niet verantwoordelijk voor het al dan niet rechtmatig gedrag van de behandelaars. Heelhulpje gaat er vanuit dat behandelaars zichzelf op de hoogte hebben gesteld van de wetten en regels omtrent betalingen van producten en diensten - en wijst hier op de betreffende pages tevens expliciet op.

Heelhulpje adviseert tot slot nadrukkelijk om, wanneer het gaat om ernstige, acute en/of levensbedreigende klachten en situaties contact op te nemen met een regulier huisarts dan wel eerste hulp.