Danstherapie

De danseres beweegt de handen met de palmen naar buiten voor haar bovenlichaam, terwijl zij met half gesloten ogen opgaat in de beleving van de muziek. Copyright: Helma SomsenDanstherapie gaat ervan uit dat mentale klachten in het lichaam en zijn bewegingen zijn terug te vinden. Danstherapeuten observeren het lichaam en bewegingen en zien waar problemen zich voordoen en wat er nodig is om hier verandering in te brengen. De cli├źnt maakt zo makkelijker contact met emoties, en wordt door de danstherapeute begeleid in het opvangen en verwerken ervan. Danstherapie draagt bij aan een hoger lichaamsbewustzijn, en een grotere flexibiliteit.
Beroepsverenigingen in Nederland:
FVB - Federatie Vaktherapeutische Beroepen
NVDAT - Nederlandse Vereniging voor Danstherapie
NVKToag - Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie├źn op antroposofische grondslag