Creatieve Therapie

Creatieve therapie richt zich op het bewerkstelligen en ondersteunen van veranderings-, ontwikkelings- en/of acceptatieprocessen. Het is een handelings- en ervaringgerichte therapievorm: er wordt getekend, geschilderd, geboetseerd, gedramatiseerd, getuinierd. De therapeut ondersteunt het inzichtgevende en verwerkende proces dat door de activiteiten in gang wordt gezet.
Beroepsverenigingen in Nederland:
FVB - Federatie Vaktherapeutische Beroepen
NVKToag - Nederlandse Vereniging voor Kunstzinnige Therapie├źn op antroposofische grondslag