Course in Miracles (Cursus in Wonderen)

Course-in-MiraclesCopyright: Helma Somsen'Een Cursus in Wonderen' is een cursus die in 1976 voor het eerst werd uitgegeven. De cursus is ontwikkeld door Helen Schucman en heeft als uitgangspunt dat ons lijden door ons denken wordt veroorzaakt, en dat dit denken en onze manier van kijken naar de wereld om ons heen zal moeten worden aangepast.

De terminologie van de cursus is ontleend aan de Christelijke traditie, maar de betekenis die bijvoorbeeld de woorden zonde, vergeving, verzoening, maar ook Jezus, Christus, Heilige Geest en God krijgen, is anders dan de traditioneel Christelijke.
De concepten waar in de cursus mee wordt gewerkt, zoals de illusie, de foutieve perceptie van het oordelende ego, hebben meer te maken met het boeddhisme en het hindoeïsme dan met het Christendom.