Counselling

Counselling is begeleiding bij persoonlijke moeilijkheden. Counselling helpt je om inzicht te krijgen in jezelf en je problemen of moeilijkheden en doelen te stellen om tot een hogere kwaliteit van leven te komen of de problemen op te lossen.
Carl Rogers ontwikkelde de techniek, en kern ervan is de zogenaamde ‘trias van Rogers': empathie, onvoorwaardelijke acceptatie en congruentie. Met congruentie wordt bedoeld dat de counsellor ernaar streeft de cliënt te helpen om diens eigen, innerlijke
 beleving zoveel mogelijk naar buiten vorm te geven, in plaats van alleen op te volgen wat men denkt dat anderen willen en goedkeuren.
Beroepsverenigingen in Nederland:
ABvC - Algemene Beroepsvereniging voor Counselling