Cognitieve Therapie

Twee stoelen en een tafeltje met daarop een doosje zakdoekjes, de standaard setting waarin cognitieve gedragstherapie doorgaans plaatsvindtCopyright: Helma SomsenCognitieve therapie is gebaseerd op het idee dat psychische klachten of problemen voortkomen uit de wijze waarop mensen over het gebeurde denken. Hoewel de therapie 'cognitief' heet, betekent dit niet dat ze koel en niet-emotioneel is. De gebeurtenissen, ervaringen en daaraan gekoppelde emoties worden nader bekeken, en er wordt onderzocht of er op een andere manier om kan worden gegaan met de informatie.
Cognitieve therapie en gedragstherapie zijn inmiddels sterk met elkaar verbonden geraakt: cognitieve gedragstherapie.
Beroepsverenigingen in Nederland:
VGCT - Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie