Cliëntgerichte Psychotherapie

Cliëntgerichte therapie of Rogeriaanse therapie is een vorm van psychotherapie waarin het zelfinzicht van de patiënt/cliënt centraal staat. De psychotherapeut heeft slechts een begeleidende rol, en door middel van ‘actief luisteren’ en empatische technieken voelt de cliënt zich in zijn of haar totaliteit aanvaard, veilig en opgevangen.
Beroepsverenigingen in Nederland:
VCGP - Vereniging voor Clientgerichte Psychotherapie