Chinese Geneeskunde

chinese-geneeskundeTraditionele Chinese Geneeskunde, ook bekend als TCG, is de verzamelnaam voor de traditionele medische gebruiken die gedurende duizenden jaren ontwikkeld zijn.
De grondslagen van de Chinese geneeskunde werden ongeveer 2500 jaar geleden schriftelijk vastgelegd. Ziekte is volgens deze leer het gevolg van een verstoorde balans in de stroom van levensenergie, 'qi' (spreek uit: 'tsjie') in het lichaam. Het menselijk lichaam wordt gezien als een miniatuur van de kosmos met al zijn basiskrachten en -kwaliteiten. 

Binnen de Chinese Geneeskunde is het uitgangspunt dat de kosmos en het menselijk lichaam wat betreft werking en kwaliteit hetzelfde zijn. Door de kosmische systemen (de Vijf Elementen, de meridianen, Yin-Yang, Feng Shui enzovoort) te onderzoeken en doorgronden, kunnen het menselijk lichaam en de systemen waarbinnen het functioneert in balans worden gehouden en gebracht.
Elke behandeling, of het nu gaat om acupunctuur, kruidengeneeskunde of shiatsu, wordt uitgevoerd binnen dit complexe filosofische raamwerk.

Beroepsverenigingen in Nederland:
NVTCG ZHONG - Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde