Chelatie Healing

Bij Chelatietherapie wordt gebruik gemaakt wordt van infusen met de synthetische stof EDTA, die onder andere kalkafzetting (plaque) in de slagaders zou verwijderen. Daarmee zou onder andere aderverkalking worden tegengegaan.

Critici, waaronder Iocob, raden chelatie therapie af, omdat de werking ervan niet is bewezen en er wel (ernstige) bijwerkingen kunnen zijn. Bovendien zijn ze het oneens met de theoretische verklaring van de werking ervan: 'aderverkalking moet je behandelen met een ontstopper zoals EDTA, alsof onze aderen een soort rioolbuizen zijn'.