CEASE therapie

CEASE (Complete Elimination of Autistic Spectrum Expression) therapie is een therapie die de negatieve kenmerken van autisme spectrum zou elimineren. De behandeling is ontwikkeld door de arts Tinus Smits, die claimt dat hij al honderden kinderen heeft kunnen helpen.

Smits gaat ervan uit dat autisme ontstaat door overbelasting van de hersenschors. Dat kan al voor of tijdens de zwangerschap beginnen. De stress kan ontstaan door allerlei variabelen: medicijngebruik, allerlei tekorten, infecties… maar ook vaccins kunnen bij het ontstaan van autisme de doorslag geven. (bij veel kleine kinderen ontstaan na een vaccinatie de eerste gedragsveranderingen). Het kan echter ook eerder ontstaan, bijvoorbeeld medicatie bij de moeder, bijvoorbeeld het tropenvaccin, voordat het kind is verwekt.

De therapie is homeopathisch en vindt plaats in een aantal stappen. De eerste stap is het ontgiften van het lichaam. Dit gebeurt op homeopathische wijze: door de gifstoffen in zéér verdunde vorm toe te dienen.
Vervolgens worden er supplementen aangeboden en zal er ook een speciaal dieet worden gevolgd. Daarna worden er speciale homeopathische middelen aangeboden, die het kind ondersteunen naar een meer flexibeler en makkelijker contact met de buitenwereld.