Body Awareness

In de Body Awareness wordt ervan uitgegaan dat er een onlosmakelijk verband is tussen lichaam en geest. Centraal in de therapie is de bewustwording van de cli├źnt van zijn of haar eigen lichamelijk ervaring.
Die lichamelijke ervaring hebben we allemaal op verschillende niveaus: op het niveau van de ene gespannen kaak, of een totaal gespannen lichaam. Maar ook de emotionele beleving, en de beleving van emotionele en lichamelijke prikkels en veranderingen vanuit de omgeving.

Body Awareness richt zich op het opnieuw bewustworden van die gebieden van het bewustzijn, waar geen contact wordt gemaakt met de beleving: waar 'dissociatie' plaatsvindt.

De zogenaamde Basic Body Awareness Therapy is ontwikkeld door de Fransman Dopsy, en hij heeft hierin veel verschillende andere technieken, van yoga en tai chi tot dans (o.a. Graham) en Alexandertechniek geïntegreerd.

Tijdens de training wordt er continu gereflecteerd op en gewerkt aan een stabiele (bewegings-)houding, een vrije ademhaling en mentaal bewustzijn.