Beeldende Therapie

Bij Beeldende Therapie worden gedragstherapeutische, psychoanalytische en andere therapeutische invalshoeken gebruikt.
 Het is een ervaringsgerichte therapie, waarbij onder andere gebruik wordt gemaakt wordt van teken- en schildertechnieken, houtbewerking en werken met stof, klei, steen en metaal.
 Door het werken met bovengenoemde technieken kunnen problemen verhelderd.

De therapie richt zich vervolgens op bijvoorbeeld gedragsverandering, op ervaring en/of verwerking en gedragsverandering.

De therapie kan individueel plaatsvinden, maar er kan ook worden gewerkt in groepen of in systemen, zoals ouder-kind, het gezin of de relatie. 
Beeldende therapie wordt toegepast bij specifieke gedragsproblemen zoals AD(H)D of trauma en (angst-)stoornissen, en bij algemenere problemen zoals onzekerheid en concentratieproblemen.

Beroepsverenigingen in Nederland:
NVBT - Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie
FVB - Federatie Vaktherapeutische Beroepen