Avatar

Een Avatartraining heeft als doel bewustzijnsontwikkeling. Er wordt vanuit gegaan dat persoonlijke ervaringen en persoonlijkheid grotendeels voortkomen uit persoonlijke overtuigingen, ‘beliefs’.
Tijdens de training wordt men zich bewust van de eigen overtuigingen. Vervolgens wordt er dieper gekeken, namelijk naar dat deel van ons dat deze overtuigingen naar believen kan creëren en aanpassen, en zelfs teniet doen. Door dit deel van het innerlijk te bestuderen en ermee te werken, wordt men ‘empowered’ om grip te krijgen op de eigen beleving en het eigen gedrag.