Adem- en Ontspanningstherapie (AOT)

Ademtherapie Breathing Therapyillustratie: keitamiyoshi (Flickr)We worden allemaal geboren met een natuurlijk en oorspronkelijk ademritme. In de loop van het leven kan dit ritme door bepaalde ervaringen of stress verstoord raken. Ademtherapie richt zich op het herstellen van het oorspronkelijke ademritme. De cliënt krijgt eenvoudige adem- en ontspanningsoefeningen om het oorspronkelijke ritme te herstellen.

Bewustwording, voelen en waarnemen is een heel belangrijk onderdeel van de therapie. Daarbij wordt de cliënt soms ook op specifieke delen van het lichaam aangeraakt. Zo gaat de cliënt de eigen grenzen en spanningen duidelijk waarnemen en leert er dan anders mee omgaan.
Beroepsverenigingen in Nederland:
VDV - Van Dixhoorn Vereniging voor Adem- en Ontspanningstherapie