ACT (Acceptance and Commitment Therapy)

ACTCopyright: Helma SomsenIn deze vorm van cognitieve gedragstherapie wordt de nadruk gelegd op het accepteren van zaken die niet direct te beïnvloeden zijn, zoals emoties en gedachten. Onder andere wordt hierbij gebruik gemaakt van mindfulness technieken. Bovendien wordt de cliënt gestimuleerd zijn of haar waarden in het leven vast te stellen, en het eigen gedrag te beïnvloeden om zo bewust naar deze waarden te kunnen leven.
Beroepsverenigingen in Nederland:
VGCt - Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie