Sjamanisme

Sjamanisme is een algemene omschrijving van het geloof, de rituelen en gewoontes die te maken hebben met het contact tussen aarde en spirit. Elk voorwerp op aarde, levend én 'dood', heeft een ziel, een spirit-energie.
Sjamanisme komt overal ter wereld voor, ook in Noord Europa kennen we sjamanen.
De term stamt uit het Sanskriet en betekent letterlijk vertaald 'hij die weet'. In de praktijk komt het erop neer dat deze zijn of haar informatie direct verkrijgt van spirits. De spirits kunnen hogere wezens, overleden mensen of dieren zijn.
Een sjamaan kan verder de functie hebben van arts (medicijnman), van stamhoofd, medium, orakel, enzovoort. De sjamaan kan een man of een vrouw zijn.

In de westerse wereld is vooral het sjamanisme van de Indianen (native Americans) bekend. De gebruiken en rituelen zijn in het Westen overgenomen voor healing en/of spirituele en persoonlijke ontwikkeling. Ook het Siberische sjamanisme krijgt in onze tijd een groeiende belangstelling.

Soul Retrieval
De meest bekende sjamanistische healingpraktijk is Soul Retrieval, waarbij ervan uit wordt gegaan dat bij heftige (traumatische) ervaringen, die ziel zich voor een deel afsplitst. Hierdoor wordt het individu lichamelijk ziek of raakt mentaal uit balans. Door middel van Soul Retrieval wordt het afgesplitste deel van de ziel opgezocht en weer uitgenodigd om terug te komen.

Andere methoden
Overige sjamanistische methoden en technieken zijn onder andere Transition of overgangsrite, waarbij het individu wordt ondersteund bij het overgaan tot een nieuwe levenssituatie, Destiny Retrieval, Despacho Ceremonie, Munay-Ki, Nusta Karpay, Huis- en Ruimtereiniging, Bands of Power (waarbij het individu hulpmiddelen krijgt om te voorkomen dat die zware energie van anderen overneemt), en de Traditionele Q'ero Reiniging Energieveld, waarbij zware energie met behulp van krachtstenen uit je energieveld wordt gehaald.